ventil forside

Få et godt inneklima i vinter, uten at det går på bekostning av strømregningen!

ventil forside

Er du redd for at utluftningen av boligen skal bli for dyr? Primal TL100 lar deg lufte boligen, uten at kulden setter inn.

 

Folk snakker om oss

ezgif.com-gif-maker

Visste du at denne burde være åpen hele tiden - spesielt på vinteren?

ezgif.com-gif-maker

Vi bruker mer tid innendørs på vinterstid, og varmer ofte opp boligen til en høyere temperatur enn vi ellers ville ha gjort. For å spare på strøm, varmetap og oppvarmingskostnader er vi redde for å åpne lufteluker, vinduer og dører for mye, hvilket resulterer i en høyere luftfuktighet inne, og øker risikoen for mugg og sopp i boligen.

Hvordan løser Primal TL100 dette:

VentilekspansjonGIF
  • Tilbakeslagsklaff som hindrer den varme luften inne i å bli sugd ut ved gjennomtrekk
  • Åpner og lukker seg etter temperaturen ute, slik at mengden luft som kommer inn i boligen tilpasses uten å påvirke temperaturen inne
  • Alltid minst 4mm åpning (i auto-innstilling) slik at luften kan skiftes ut jevnlig
    • Dette er med på å opprettholde anbefalt luftutskiftning
  • Sender luften som kommer utenfra opp i rommet, slik at den varmes opp i taket før den kommer videre inn i boligen.
VentilekspansjonGIF
Primal TL100 - komprimert-3
Med disse funksjonene er du sikret at luften innendørs skiftes ut, uten at du trenger å være redd for at du slipper ut varme.